Os bombeos de Baiña

Posted: under Novas BNG.

Hoxe o Faro de Vigo fíxose eco da nosa denuncia pola negativa do Concello a instalar un pozo de bombeo a dous veciños de Baiña.

Ata tal punto de escaprichou o Alcalde co tema, que logo de negociar o BNG directamente coa Consellería de Medio Rural, foi quen de conseguir a portación económica para que este bombeo se poidese executar, pero trala negativa do Sr. Alcalde de que se instalara no camiño, tivéronse que facer dous bombeos en lugar de un dende as propias fincas dos veciños.

Está claro que no Concello de Baiona existen veciños de 1ª e veciños de 2ª, ou eres amigo do Alcalde e votas por él, ou non tes nada que rascar.

Podes leer a nota de hoxe do Faro, por certo, enviada xusto despois do entroido.

Comentarios (3) Mar 20 2009

Pleno de Marzo

Posted: under Novas BNG.

ORDE DO DÍA:

1.APROBACIÓN DAS ACTAS ANTERIORES
2.DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA
3.DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO DO CONCELLO DE BAIONA CORRESPONDENTE O EXERCICIO 2008
4.MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 1/2009
5.MOCIÓN RELATIVA A FACTURACIÓN DAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS
6.CESIÓN DO CENTRO DE SAÚDE A CONSELLERÍA DE SANIDADE – SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
7.MOCIÓNS
8.ROGOS E PREGUNTAS

Podese escoitar pinchando e descargando o seguinte enlace radio-bng

Comentarios (0) Mar 06 2009