5.- Catálogo de Patrimonio Cultural

Posted: under PXOM.

Catálogo de Patrimonio Cultural

Comentarios (0) Dec 31 2007

4.- Normativa Urbanística

Posted: under PXOM.

Normativa Urbanística1

Áreas de Reparto

Normativa Urbanística3

Comentarios (0) Dec 31 2007

3.- Ordenación

Posted: under PXOM.

3.1.- Memoria xustificativa
3.2.- Estratexia de actuación

3.3.1- Planos de Ordenación dos Núcleos Rurais
3.3.2- Planos de Ordenación dos Núcleos Rurais
3.3.3- Planos de Ordenación dos Núcleos Rurais
3.3.4- Planos de Ordenación dos Núcleos Rurais
3.3.5- Planos de Ordenación dos Núcleos Rurais
3.3.6- Planos de Ordenación dos Núcleos Rurais
3.3.7- Planos de Ordenación dos Núcleos Rurais
3.3.8- Planos de Ordenación dos Núcleos Rurais
3.3.9- Planos de Ordenación dos Núcleos Rurais
3.3.10- Planos de Ordenación dos Núcleos Rurais
3.3.11- Planos de Ordenación dos Núcleos Rurais
3.3.12- Planos de Ordenación dos Núcleos Rurais

3.4.1- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.2- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.3- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.4- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.5- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.6- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.7- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.8- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.9- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.10- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.11- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.12- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.13- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.14- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.15- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.16- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.17- Planos de Ordenación do Casco urbano
3.4.18- Planos de Ordenación do Casco urbano

3.5.1.- Abastecemento de Augas
3.5.2.- Rede de Gas
3.5.3.- Saneamento de Augas

3.6.- Clasificación do solo

Comentarios (0) Dec 30 2007

2.- Estudo do Medio Rural e Análise

Posted: under PXOM.

2.1.- Estudo do Medio Rural

2.2.1.- Ortofoto – Belesar (A Granxa)
2.2.2.- Ortofoto – Belesar (Estibada)
2.2.3.- Ortofoto – Belesar (Urgal)
2.2.4.- Ortofoto – Belesar (Medialdea)
2.2.5.- Ortofoto – Baiña
2.2.6.- Ortofoto – Baredo1
2.2.7.- Ortofoto – Baredo2
2.2.8.- Ortofoto – Baredo3
2.2.9.- Ortofoto – Morade-Xuncal

2.3.- Equipamentos zonas verdes
2.4.- Servizos Urbanísticos

Comentarios (0) Dec 29 2007

1.- Información Urbanística

Posted: under PXOM.

1.1.- Información Urbanística
1.2.- Planos de Información Xeral
1.3.- Planos de Información dos Núcleos
1.4.- Planos de Información do Casco Urbano

Comentarios (0) Dec 28 2007

Presentación dos textos do PXOM

Posted: under PXOM.

pxom transparente

Unha vez entregados os textos e planos para a aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal, o BNG quere facer públicos os mesmos e polos a disposición dos baioneses e baionesas. Debido ao pesado dos arquivos iremos subindo a rede os mesmos na medida de posíbel e algún deles segmentando en máis dun arquivo, para que ningún deles ocupe máis de 200 MB, o límite que nos impón o servidor no que subiremos os mesmos, www.hotshare.net

Ésta será a estructura dos arquivos a subir e que coonstiúen o presentado pola equipa redactora:

Read More

Comentarios (1) Dec 28 2007