O BNG PRESENTA ALEGACIÓNS AO NOVO POLIGONO DE FONDEO

Posted: under Mocións e alegacións.

barbeira baiona

– O polígono en cuestión é de 36.362,73m2, tal como se presenta no proxecto ,a incidencia do vento nas embarcacións con marea baixa casi duplica esa superficie ao estar o cálculo erróneo debido ao radio do círculo de borneo.

– No referente a memoria técnica,nos criterios básicos do proxecto dí que un dos puntos fundamentais desta oferta é que sería apoiada pola villa de Baiona.

– No BNG preguntámonos si en algún intre, foron quen de facer algún referendun ao respecto, ou tan siquera algunha enquisa, e si foi así, quixeramos ser coñecedores do resultado.Tamen di neste apartado que medioambientalmente o impacto seria nulo ao manter o sistema que sempre se viu empreñando. Sen dúbida este non deixa de ser un plantexamento tan interesado como erróneo xa que, todos sabemos que calquera elemento por pequeno que sexa que se instale no fondo do mar altera sustancialmente o seu entorno, incluso, dependendo do seu volumen podera alterar as corrientes, de tal xeito que, si ata o de agora os mortos instalados ao longo dos anos puderon incidir no medio , podémonos imaginar como actuará si se meten de golpe 52 mortos de 2x2x0,5.

– No proxecto o MRCYB fai gala dos 15 anos ininterrumpidos que este clube ten recibido a bandeira azul, que lle recoñece a sua labor no cuidado do medioambente, e nós o BNG queremos recordarlle que ano tras ano esa entidade ten feito verquidos de gasoil e outras subtancias(patentes e restos de pinturas e disolventes) ao mar directamente, e que incluso fomos nós os que o ano pasado presentamos ante Capitanía Marítima unha denuncia a que se nos contestou por parte do seu máximo responsable da apertura do correspondente expedente; o cal quere decir que nin a bandeira azul nos ofrece garantías medioambientais nin moito menos a sua bontade, que por experiencia xa sabemos ata donde pode chegar.O que indica que debera de buscarse unha solución que ofreza garantías aceptables.

– Na memoria descriptiva dos servizos ofertados,non contan con mais prazas de aparcamento que as do aparcamento da Palma, cando todos sabemos que a día de hoxe atópase pechado e con un futuro incerto, a non ser que teñan previsto facerse eles mesmos coa concesión; en todo caso a día de hoxe non resolven o problema.

– A lamina de auga reflexada, invade a zoa de protección da praia Barbeira según establece o plan de usos aprobado recentemente.

– Como conclusión final o BNG solicita se teñan en conta as alegacións presentadas e se desestime este proxecto por non ser de interese publico, non resolver os problemas de amarre indiscriminado e afectar gravemente o medio natural e a zona de marisqueo e de faena dos mariñeiros que levan traballando na zona toda a sua vida.

Baiona 29 de novembro 2007

XOSE ENRIQUE FDEZ FDEZ

Comentarios (0) Nov 30 2007

Cabodano da Volta dos Nove de Baredo

Posted: under Contracapa.

inauguracion da volta dos nove

Na vila de Baiona, provincia de Pontevedra ás dezaseis horas e dez minutos do día dezaseis de outubro de mil novecentos
trinta e seis, perante don Manuel Quintero Vilar, Xuíz municipal, e don José Rial e Rial, secretario, procédese a inscribir o
falecemento de don Manuel Aballe Domínguez de idade corenta e un anos natural de Panxón, Nigrán, provincia de Pontevedra, fillo de don Modesto Aballe Macaya e de dona Benita Domínguez Salgueiro, co enderezo en Panxón, de profesión mariñeiro, de estado casado con Antonia Rial Beiro natural e veciña do dito Panxón e de corenta e un anos de idade, deste matrimonio en únicas nupcias deixa dous fillos menores de idade chamados Eugenio e Víctor Aballe Rial; faleceu nesta vila á beira da estrada de Pontevedra a Camposancos no día de hoxe a iso das tres a consecuencia de hemorraxia cerebral segundo resulta de información facultativa en méritos de autopsia e recoñecemento practicado e o seu cadáver hase enterrar no Cemiterio de Baiona.

Read More

Comentarios (1) Nov 27 2007

Resumo do Pleno de Outubro

Posted: under Plenos.

parque eolico en carnota

O pasado xoves 4 de outubro celebrouse o pleno do Concello, coma sempre ás doce da mañá, para que poucos poidan ser os asistentes. Nin tan sequera puido asistir a prensa, debido á coincidencia co pleno do Concello de Gondomar.

Estes son os puntos máis destacables da orde do día: O Parque Eólico, a solicitude de retirada da peaxe na Autoestrada e a designación dos Festivos Locais para o 2008.
Read More

Comentarios (0) Nov 26 2007

Declaración no Día Internacional contra a violencia de xénero

Posted: under Novas BNG.

[gv data=”HIdNoVPH-CA” width=”425″ height=”350″][/gv]

Comentarios (0) Nov 25 2007

Resumo do Pleno de Setembro

Posted: under Plenos.

ponte provisional sabaris

No Pleno do mes de setembro o Goberno Municipal levou a aprobación a modificación das tarifas do aparcadoiro do Aral. Na primeira hora pásase de 0,90 € a 1,20 €, tarifa que xa se estaba a cobrar irregularmente o pasado verán. O BNG solicitou que se restituíran as prazas eliminadas en superficie. Éstas foron as respostas do PP: “Se a xente que ven a Baiona non ten a capacidade económica para coller o coche e metelo no parking, que non veña”, “calquera veciño de Baiona, cando merca un vehículo, o primeiro que ten que ter é un lugar onde aparcalo, senón que non o compre” ou “a xente que ven de Baiña ou de calquera outro lugar da nosa vila, que veña andando”. O BNG non cre que por ter coche teñamos que pagar polo seu estacionamento.

Read More

Comentarios (2) Nov 24 2007

Cabodano das cheas en Sabarís

Posted: under Novas BNG.

xose enrique e dosio

No cabodano das cheas do 2006 en Sabarís, queremos denunciar ante a opinión pública a falla de seriedade das Consellerías de Medio Ambiente e Política Territorial da Xunta de Galiza, así como a actitude pasiva e de desinterese por parte do Sr. Alcalde Jesús Vazquez Almuiña, no referente ás obras pendentes por realizar en Sabarís para resolver o problema das enchentes.

Read More

Comentarios (0) Nov 23 2007

Fálase de Baredo no Congreso dos Deputados

Posted: under Novas BNG.

o BNG en Silleiro

O BNG, a través da parlamentaria Olaia Fernández, preguntou o pasado 14 de setembro no Congreso dos Deputados en Madrid por dúas circunstancias que preocupaban aos veciños e veciñas de Baredo: Un bidón varado nas rochas e a Batería de Silleiro.

Read More

Comentarios (0) Nov 22 2007

O Parque Eólico pendente de Medio Ambiente

Posted: under Novas BNG.

aeroxerador

Despois de presentar alegacións argumentadas contra o parque eólico e terse reunido con especialistas de todos os ámbitos afectados polo proxecto e cos representantes das institucións autonómicas, o BNG segue rexeitando que Eurovento enganara aos veciños promovendo a inocuidade de xigantescos aeroxeradores amparándose no Real Decreto 302/2001 establecido polo goberno do PP e que a actual Consellería de Innovación e Industria rectificará.

Read More

Comentarios (2) Nov 21 2007

85 cabodano. Homenaxe aos mártires de Sobredo

Posted: under Novas BNG.

mártires de sobredo

O vindeiro 25 de novembro, en Guillarei (Tui), vanse celebrar os tradicionais actos de conmemoración dos Mártires de Sobredo. Achegamos o programa e convidamos a todo aquel que queira asistir.

Cabodano dos Mártires de Sobredo

Comentarios (0) Nov 20 2007

O Bloque de Outubro xa está na rúa

Posted: under Voceiros.

Bloque 04

Non sen certo retraso, o habitual Bloque mensual sae á rúa. Nesta semana chegará a todos os fogares do noso concello. Novamente o Parque Eólico Albariño I é un dos temas máis importantes, pero a partires de agora deixaremos un espazo permanente para a difusión do acontecido nos Plenos do Concello. Adxuntamos o mesmo en formato pdf para a súa descarga.
Bloque 04 – Outubro 2007

Comentarios (0) Nov 20 2007